DEATH VALLEY

Serija družbeno-kritičnih fotografij je nastala na območju med Novo Gorico in Mostom na Soči, kjer so hidroelektrarne ter posledično jezovi skupaj z industrijsko cono močno zaznamovali spodnji del reke Soče.

Kakšen je namen?

Serija fotografij je nastala z namenom ozaveščanja o onesnaženosti ter poseganju v dolino reke Soče //

A series of socially critical photographs was taken in the area between Nova Gorica and Most na Soči, where hydroelectric power plants in combination with the industrial zone strongly marked the lower part of the Soča River.

What is the purpose?

A series of photographs was taken in order to raise awareness about pollution and intrusion into the Soča river valley //

📩 info@kristianpetrovcic.com

error: