EARTHQUAKE

Serija fotografij je nastala na podlagi ideje o sprejemanju drugačnosti ter krepitve samozavesti, ki jo po mojem mnenju današnja socialna omrežja dnevno zatirajo.

Zakaj? Množični mediji so nam skozi leta “nevede” predstavili idejo o popolem življenju, službi, telesenemu tipu, itd. S časom smo postali tako zasičeni z perfektimi fotografijam, da so te postale standard in nekaj povsem vsakdanjega, kar se zaradi konstantnega primerjanja z drugimi velikokrat izraža v nezadovoljstvu ljudi. V mojem primeru serija boudoir fotografij nosi večje sporočilo kot bi si nekateri mogoče na prvi pogled zamislili a odločitev v katero kategorijo spadajo spodnje fotografije je prepuščam vam.

The photo series was created with the idea to accept the difference and build self-confidence, which, in my opinion, is suppressed on a daily basis from today’s social networks.

Why? Over the years, the social networks “unconscious” introduced us to the idea of a perfect life, a job, a body type, and so on. Over time, we became so saturated with perfect photos that they became standard and something completely ordinary, which is often reflected in people’s dissatisfaction because of constant comparisons with each other. In my case, the series of boudoir photos carries a bigger message than some might think at first look, but the decision of which category the photos below fall into is up to you.

📩 info@kristianpetrovcic.com

error: